понедељак, 27. јун 2022.

Три обћине-Брајићи, Маини и Побори - Писма, потврде и друга документа

Три обћине-Брајићи, Маини и Побори

Писма, потврде и друга документа
Брајићи - Умир Ника Петровића и Ника Живановића

Брајићи - Остава Јова Дрековића Митрополиту Сави ...

Брајићи - Кнез Вуко Мартиновић пише Бутору Перову ...

Брајићи - Свађа Брајића и Касћелана

  Маини - Наплата мртве главе очине 12 априла 1746

Маини - Владика Венијамин купује кућу у Мајинама з...

Маини - Тестамент Милоша Вучетина 30 јануара 1739.

Маини - Митрополит Данило мијења неке земље 27 се...

Маини - Прилог Вула Драгова Манастиру Цетињском о...

Маини - Исплата вражде Ђуру Никову Бјелици

Маини - Народни Суд из године 1763. 7 августа 1763...

Маини - Наплата дуга Марка Радулова од Махинах

Маини - Потврда старе даровнице Руцовића

Маини - Промјена земље Петра I, и Вукићевића

Маини - Прилог цркви кћери војводе Пава 29 јануар...

Маини - Вучина Попов продаје земљу Петру І.

Маини - Петар I. мијења баштине с Марком Тановићем

Маини - Марко Ивов Ијазбац тражи земљу од архиманд...

Маини - Стијепо Савов из Лаза тражи земљу од архим...

Маини - Иво Ђуров Франета залаже земљу Митрополиту...

 

  


Побори - Тестаменат Ника Дјаконова

Побори - Cћeпaц Јовов и Вуко Андров продају земљу ...

Побори - Вуко Брајић продаје неке земље Манастиру ...

Побори - Вуко Драганић продаје земљу Манастиру Цет...

Побори - Станиша Јовов продаје земљу Манастиру Цет...

Побори - Вуко Драгана продаје земљу Митрополиту Сави

Побори - Шћепац Јовов продаје земљу Митрополиту Сави

Побори - Зетови Станише Јовова продају земљу Митро...

Побори - Стањевићи продају земљу Митрополиту Сави

Побори - Иво Јовов продаје земљу Митрополиту Сави

Побори - Перо Радов продаје земљу Митрополиту Сави

Побори - Његуши продају земљу Митрополиту Сави

Побори - Вуко Драганић продаје земљу Митрополиту Сави

Побори - Вуко Драганић и др. продају земљу Митропо...

Побори - Вуко Драганић продаје земљу Митрополиту С...

Побори - Нико Крстов и др. продају земљу Митрополи...

Побори - Пијеровићи продају земљу Митрополиту Сави...

Побори - Петран Ђуров и др. продају земљу Митропол...

Побори - Cћeпaц Јовов и др. продају земљу Митропол...

Побори - Марко Круновић продаје имање Митрополиту ...

Побори - Раде Лазов продаје кућу Митрополиту Сави ...

Побори - Cћeпaц Стањевић продаје земљу Митрополиту...

Побори - Cћeпaц Стањевић продаје земљу владики Сав...

Побори - Петран Ђуров и др. продају земљу Митропол...

Побори - Вуко Мартиновић продаје земљу Митрополиту...

Побори - Јово Попов и др. продају земљу Митрополит...

Побори - Обрачун Митрополита Саве и Ђура Ђаконовић...

Побори - Крсто Ников продаје земљу Митрополиту Сав...

Побори - Вуко Андров продаје баштину Митрополиту С...

Побори - Раде Перов продаје земљу Митрополиту Сави...

Побори - Cћeпaц Стањевић продаје земљу Митрополиту...

Побори - Митрополит Сава мијења земље с Марком и П...

Побори - Иво Јовов продаје баштину Митрополиту Сав...

Побори - Николићи продају земљу Митрополиту Сави ...

Побори - Поп Јово Његуш продаје земљу Манастиру Це...

Побори - Конат жене Вука Јовова с Манастиром цетињ...

Побори - Тестамент Стојаче Станишине 28 марта 1743.

Побори - Јово Радов продаје земљу Митрополиту Сави...

Побори - Тестаменат Станка Јовова 15 јануара 1744

Побори - Мрко Ђуров и др. продају земљу Митрополит...

Побори - Браћа Дулетићи продају земљу Митрополиту ...

Побори - Прилог Марка Јовова и др. Манастиру Цетињ...

Побори - Нико Стијепов продаје земљу Митрополиту С...

Побори - Вуко Никчев и др. продају земљу Митрополи...

Побори - Стијепо Вуков продаје земљу Митрополиту С...

Побори - Иво Ников продаје земљу Митрополиту Сави ...

Побори - Крсто Ников продаје баштину Митрополиту С...

Побори - Вукосав Никчев продаје виноград Митрополи...

Побори - Станоје Вукадинов продаје баштину Митропо...

Побори - Перо и Војин Савичићи продају земљу Митро...

Побори - Стијепо Вуков продаје земљу Митрополиту С...

Побори - Лазо Стојанов продаје баштину Митрополиту...

Побори - Прилог Вука Јовова и др. цркви Свете Трој...

Побори - Прилог Лаза Стојанова Светој Тројици 4 а...

Побори - Један тестаменат писан у Верони 20 април...

Побори - Крсто Ников продаје баштину Митрополиту С...

Побори - Марко Станојев продаје баштину Митрополит...

Побори - Умир Мартиновића и Побора 29 јануара 1792.

Побори - Процјена заклада Марка Ивова 2 јануара 1...

Побори - Нико Прибиловић продаје земљу Светој Трој...

Побори - Јово Андров продаје земљу Митрополиту Сав...

Побори - Марко Божов и др. продају земљу Митрополи...

Побори - Станко Сћепчев продаје баштину Митрополит...

Побори - Пресуда Јову Никову и Станку Крстову

Побори - Жалба на Вука Чалмака и Ђикана Воинова Зеца

Побори - Жалба на самосилство поборско

Побори – Жалба на Поборе

Побори – Жалба на Вука Шканату

 

Сава Пламенац Махињанима, Брајићима и Поборима
 

Што су Млечићи похарали у Стањевићима и Махинама


Писмо Хрватском сабору


 


Додатак


Грбаљ 

 

Грбаљ - Жалба Петра І. Которском циркулу на неког ...

Грбаљ - Грбаљски збор Цетињским главарима 6 септе...

Грбаљ - Прилог Јова Вујова Светој Тројици 15 нове...

Грбаљ - Јаков Поповић Ординаријату о Владици Раду

Грбаљ - Увјерење о имовном стању Стијепа Јановића

Грбаљ - Ластовљани неће да мијењају попа

Грбаљ - Умир Милинића и Вучићевића

Грбаљ - Петар I мијења земље с Марком Мршуљићем

Грбаљ - О растави жене Станка Никова Вуловића

Грбаљ - Тестаменат Ника Ђурова Маровића

Грбаљ - Шта је понијела удовица Ивана из мужеве ку...

Грбаљ - Спор Петра I, и Андрије Маркова Тујковића

 

 


Паштровићи

 

Паштровићи - Умир Бајица и Паштровића

A. Томић-Арменко - Паштровске одлуке из 1848 г.

A. Томић-Арменко - Паштровски Суд у XVIII вијеку

A. Томић-Арменко - Паштровска свадба

 

 
Нема коментара:

Постави коментар